Zinvol aansluiten bij kinder(tekening)en


Beeldentaal is de taal die kinderen van nature spreken.

De belevingswereld van een kind kan ongrijpbaar zijn. Hoe voelt een kind zich, hoe ervaren ze dingen, wat gaat er in hen om? Kindertekeningen kunnen hier inzicht in geven, als je weet waar je naar kijkt. Door zonder oordeel te kijken, zie je wat een tekening/kustwerk ons te vertellen heeft en geeft dit een mooie ingang naar het onbewuste achter het werk. 

Tijdens de opleiding Zinvol aansluiten bij Kinder(tekening)en, laat ik je ervaren hoe je met creatieve middelen zoals: tekenen, schilderen en werken met klei kunt aansluiten bij wat een kind op dat moment nodig heeft, vanuit wat je ziet in de tekening.

Het is als coach belangrijk om alles mee te nemen, dus wat je ziet in de tekening en wat je van het kind en of ouders hebt gehoord. Zo kun je kennis en beeld samenvoegen en kinderen op weg helpen.

Als coach planten we een zaadje, lopen we even mee met de kinderen om ze vervolgens vanuit hen eigen kracht weer verder te laten gaan.

We zijn allemaal KUNSTenaars

Alles is kunst wat kinderen, jongeren of volwassen maken. Kijk er ook zo naar en ga er zorgvuldig mee om. Je krijgt een inkijkje in het onbewuste, bekijk het zonder oordeel, stel soms een vraag en neem de informatie in je op. Het is een KUNST om er op de juiste manier op in te spelen. Geniet vooral van alle kunstwerken die je te zien krijgt.

KUNST

K-rachtig

U-iting

N-atuurlijk

S-ymbolisch

T-otaalbeeld

De kracht van het zelf ervaren

Je weet wat je vraagt als je een opdracht geeft

Je onthoud een opdracht beter door het zelf te doen

Je krijgt de opdrachten zodat je er gelijk mee aan de slag kan met kinderen

De kracht van werken met creatieve middelen

Ontwikkeling: je grenzen verkennen en uitbreiden, iets van de andere kant bekijken

Zelfinzicht: ervaren en begrijpen van eigen (halfbewuste) gevoelens en ervaringen

Weer in balans komen

De opleiding:

Voor een groep:
5 modules, 5 dagen, 1 keer per maand. De dagen zijn van 10:00 tot 16:00 inclusief lunch.             

Data:
15 maart

19 april 

10 mei

24 mei

21 juni 


1 op 1:
5 modules, 3 dagen, 1 keer per maand. 
De dagen zijn van 10:00 tot 16:00 inclusief lunch.


Data in overleg  

Online:
5 modules, 5 dagen, 1 keer per maand.

Data in overleg 

De inhoud:

Per lesdag staat een ander onderwerp op het programma, de eerste dag van de opleiding staat in het teken van wat je kunt zien in een kindertekening. De daarop volgende dagen zullen de kindertekeningen steeds terug komen en daarop aansluiten met Zinvol tekenspel.

Alle creatieve opdrachten doe je eerst zelf. Het zijn er ongeveer 8 per dag. Na de opleiding kun je 40 creatieve opdrachten inzetten die een kind versterken in het zelfbeeld, zelfvertrouwen, samenspel, emotionele ontwikkeling en eigen kracht. 

De vaardigheden die je bezit na de opleiding:

Je kunt aansluiten bij de beeldentaal van kinderen met beeldentaal

Je kunt signalen in kindertekeningen herkennen

Je kunt tekenspel/creatieve opdrachten passend inzetten bij elke ontwikkelingsfase 

Je kunt behoeftes en stagnaties signaleren en daarbij aansluitend tekenspel/creatieve opdrachten aanbieden

Je kunt naar eigen inzicht de geleerde opdrachten inzetten 

Je kunt tekenspel/creatieve opdrachten inzetten tijdens individuele begeleiding of in gezinnen

Voor wie

Werk je met kinderen bv als: ambulant begeleider, coach, kindercoach of in het onderwijs.

Vooropleiding/opleidingsniveau

MBO/HBO werk- denkniveau 

Tijdsinvestering

Gemiddeld 3/4 uur per week

Certificaat

Aan het einde van de opleiding kun je een certificaat behalen. Hiervoor gelden wel een aantal criteria om ervoor te zorgen dat de tekenspellen op de juiste manier ingezet worden.

Tijdens de opleiding ga je aan het werk met een kind(eren) om de oefeningen in de praktijk te brengen. Dit leg je vast door middel van foto's en een omschrijving van wat maakt dat je dat je koos voor dit tekenspel bij dit kind.

Je maakt drie filmpjes waarin je 1 tekenspel voordoet en het kind kijkt, 1 tekenspel uitlegt en een kind het tekenspel doet en 1 opdracht waarin je twee (of meer) kinderen samen een tekenspel laat doen.

Je bedenkt zelf een tekenspel, schrijft deze uit. Hiermee laat je zien dat je de achterliggende gedachte van het zinvol tekenen eigen hebt gemaakt.

Er worden 37,5 SKJ punten toegekend bij het behalen van het certificaat.


locatie 

Culemborg 

Kosten:

€900,- inclusief basis pakket bestaande uit: reader, groot schetsboek, kleurpotloden, pastel krijt. 

37,5 SKJ PUNTEN